POŘADATEL

Spolu dětem - průvodce světem dětí v dětských domovech.
Nezisková organizace Spolu dětem od roku 2006 pomáhá dětem vyrůstajícím v dětských domovech a pěstounských rodinách. Podporuje vzdělání a rozvoj dětí a zvyšuje jejich šanci úspěšně se postavit na vlastní nohy. Její vizí je stav, kdy se život dětí vyrůstajících v dětských domovech neliší od života dětí vyrůstajících v biologických rodinách víc, než je nezbytně nutné. Za dobu své existence pozitivně ovlivnila životy více než 6 000 dětí.

Všechny projekty Spolu dětem reagují na skutečné potřeby dětí v dětských domovech a v náhradní rodinné péči. Počet dětí vyrůstajících bez původní rodiny se dlouhodobě drží na hranici osmi tisíc. Ať už budou vyrůstat kdekoliv, my jim můžeme pomoci lépe se připravit na život.

Mirek Čepický
Krátce po narození málem skončil v dětském domově. To se nakonec nestalo, ale inspirovalo ho to k myšlence pomoci těm, kteří to štěstí neměli.