O AKCI


Děkujeme všem za účast a podporu Běhu s batohem!

Letos Běh s batohem nechystáme.
Podporujte s námi dál děti z dětských domovů!


Výtěžek všech tří ročníků akce je 200 000 Kč. Veškerý výtěžek je věnován na tréninky dospělosti pro děti, které se chystají opustit dětský domov.

       

 

 

Běh s batohem je charitativní akce neziskové organizace Spolu dětem a Mirka Čepického. Jejím cílem je podpora dětí v dětských domovech.

Batoh symbolizuje handicap, s nímž děti bez vlastního rodinného zázemí vstupují do samostatného života.


Výtěžek běhu s batohem a aukce sportovních zážitků bude celý věnován na 

tréninky dospělosti pro děti, které se chystají opustit dětský domov a postavit se na vlastní nohy.

Proč?

Odchod z dětského domova je jedním z nejkritičtějších období v životě dětí. Našim cílem je, aby co nejvíce dětí vstoupilo do samostatného života s potřebnými znalostmi a dovednostmi.


Děkujeme všem, kteří s námi pomáhají dětem na cestě z dětských domovů!